Skip to main content

Laatst bijgewerkt: Mei 2018

G Concepts BV handelend onder de naam TheBugCo® hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Via onze website worden privacygevoelige en persoonsgegevens verwerkt, en bij de verwerking houden wij ons aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doelstellingen duidelijk omschrijven voordat wij persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze Privacyverklaring.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Eerste vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • passende veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en hetzelfde te eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.
 • Respecteer je recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens in ons bezit.

TheBugCo® is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Shipping

All orders a processed within 24hrs. Orders are not shipped on weekends or holidays. If we experience a high volume of orders, shipments may be delayed by 24 hrs.
Deliver times vary. Please allow 3-7 days in Europe and 7-10 days outside Europe.

Returns & Refunds

Didn’t love what you ordered? We are happy to accept online returns within 30 days of your purchase date for a full refund or exchange for an item of equal value. Items returned after the 30-day return period are not eligible for a refund or exchange. Items must be returned in undamaged and clean resalable condition.

To make a return, please email contact@hellobugco.com with your order number. We’ll help you process your return and provide a free shipping label for your purchased item. Simply repackage your item and drop it off at you nearest post office. Once we receive your return, please allow 3-5 business days for processing. If your return is accepted, please allow 3-5 business days for a refund to appear on your original method of payment.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij nemen uw vertrouwen en recht op privacy serieus en werken er voortdurend aan om uw digitale voetafdruk klein te houden en onder uw controle te houden. Niettemin moeten wij, om u in staat te stellen in uw stroom en om onze dienstverlening te verbeteren en te beveiligen, een aantal persoonsgegevens verwerken.

Door onze website te gebruiken, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Persoonsgegevens die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat het registreren voor het gebruik van de website, het abonneren op diensten, nieuwsbrieven en waarschuwingen, het registreren voor een conferentie of het aanvragen van een white paper of nadere informatie. Op pagina's die dit soort persoonlijke gegevens verzamelen, kan nadere informatie worden verstrekt over de reden waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn en hoe ze zullen worden gebruikt. Het is geheel aan u of u deze informatie wilt verstrekken.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier van die correspondentie bijhouden.
 • Onze website verzamelt persoonsgegevens over uw computer, waaronder (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie, om verkeer te filteren, gebruikersdomeinen op te zoeken en om statistische gegevens te rapporteren.
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze website, de pagina's die u bekijkt en de bronnen die u opent of downloadt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens. Zie het gedeelte Cookies hieronder voor meer informatie.

De redenen voor de verwerking

TheBugCo® kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • De exploitatie van de dienst en/of de website
 • Het verlenen van (technische) ondersteuning wanneer u contact met ons opneemt

Deze twee verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract/de website.

 • Follow-up van juridische verzoeken om misbruikverslagen, NTD-verslagen en fraudeonderzoeken

Deze verwerkingsactiviteiten zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in geval van een overtreding of wanneer wij onze Voorwaarden moeten handhaven, moeten wij (een deel van) uw persoonsgegevens kunnen doorzoeken of delen.

 • Het evalueren van het gebruik van onze Website en Dienst alsmede voor statistische doeleinden. Wij gebruiken de gegevens alleen in een gepseudonimiseerde vorm wanneer wij uw gegevens voor dit doel gebruiken. Dit betekent dat wij de gegevens niet rechtstreeks tot u kunnen herleiden. In plaats van uw e-mailadres gebruiken wij bijvoorbeeld een willekeurige reeks symbolen.

De analyse van gebruikersgedrag is gebaseerd op legitieme belangen. Dit betekent dat wij deze activiteit nodig hebben om ons bedrijf te beschermen en te laten groeien. Zonder te kunnen kijken naar gebruikersgedrag zouden wij hoogstwaarschijnlijk niet genoeg over onze gebruikers te weten komen om u een waardevolle en relevante dienst te kunnen bieden.

 • Wanneer u dat hebt aangegeven: om u in staat te stellen deel te nemen aan acties, promoties of evenementen die wij aanbieden. Na uw toestemming te hebben gevraagd, zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van nieuws, functies, acties of promoties waarvan wij denken dat u ze leuk vindt. U zult altijd de mogelijkheid hebben om te stoppen met het ontvangen van deze berichten van ons.
 • Om te voldoen aan uw verzoeken om white papers, artikelen, nieuwsbrieven of andere inhoud.

Wij zullen alleen contact met u opnemen als u daarmee hebt ingestemd. De rechtsgrondslag voor het verzenden van e-mails die niet dienstgerelateerd zijn, is toestemming.

Promotie

Other than advertisements on our website, we can inform you about new products or services through our social media pages.

Contactformulier

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen via een formulier waarbij u een aantal gegevens dient in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking van gegevens aan derden

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken.

Op onze website zijn socialemediaknoppen opgenomen die door de aanbieders van deze diensten worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw apparaat kunnen worden gebruikt.

Onze website kan deze cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies worden gebruikt om functionaliteiten te bieden bij het gebruik van onze website
 • Analytische cookies worden gebruikt om onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren door een nieuwe functie te AB-testen, om de website gebruiksvriendelijker te maken en om te analyseren hoe u onze website gebruikt. Ook gebruiken wij analytische cookies om bots en kwaadaardig gedrag zoals spam tegen te houden.
 • Advertentie cookies worden gebruikt voor commerciële, redactionele en promotionele doeleinden. Met deze cookies kan uw internet- en surfgedrag over verschillende domeinen en websites worden gevolgd. Advertentiecookies worden vaak geplaatst door derde partijen. TheBugCo® heeft geen toegang tot of controle over (persoons)gegevens die worden verzameld via) deze cookies of andere functies die adverteerders en derde partijen kunnen gebruiken. Onze Privacyverklaring is daarom niet van toepassing op deze cookies, en wij verwijzen u naar hun Privacyverklaringen om te lezen hoe zij omgaan met (persoons)gegevens.

Wat zijn mijn rechten als gebruiker?

U kunt uw verzoek om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens sturen naar TheBugCo® door gebruik te maken van het email adres contact@gconcepts.co. Vermeld duidelijk in het onderwerp dat uw verzoek een privacykwestie betreft, en meer specifiek of het gaat om een verzoek tot toegang, correctie of verwijdering. Houd er rekening mee dat TheBugCo® onder bepaalde omstandigheden om aanvullende informatie vraagt om uw identiteit vast te stellen.

 • Het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die TheBugCo® over u bewaart.
 • Het recht om te verzoeken dat TheBugCo® uw persoonlijke gegevens corrigeert indien deze onjuist of verouderd zijn.
 • Het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer het niet langer noodzakelijk is voor TheBugCo® om deze gegevens te bewaren.
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Bijvoorbeeld uw toestemming om e-marketingberichten te ontvangen:
  • Als u uw toestemming voor e-marketing wilt intrekken, kunt u ons dat laten weten via contact@gconcepts.co.
 • Het recht om te verzoeken dat TheBugCo® u uw persoonsgegevens verstrekt en, indien mogelijk, om deze informatie rechtstreeks (in een overdraagbaar formaat) door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract.
 • Het recht om een beperking van verdere gegevensverwerking te vragen, in geval van een geschil over de juistheid of de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, indien de gegevensverwerking is gebaseerd op legitieme belangen en/of direct marketing.

Beveiliging

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Als u, ondanks ons engagement en onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw privacyrechten werden geschonden, moedigen wij personen aan en verwelkomen wij hen om zich eerst tot TheBugCo® te wenden om een oplossing te zoeken voor een eventuele klacht. U hebt te allen tijde het recht om een klacht rechtstreeks in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of om een vordering in te stellen tegen TheBugCo® bij een bevoegde rechtbank (hetzij in het land waar u woont, het land waar u werkt of het land waar u van mening bent dat de privacywetgeving is geschonden).

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren een specifiek beleid en specifieke procedures voor het beheer en de bewaring van gegevens, zodat persoonsgegevens na een redelijke termijn worden gewist overeenkomstig de volgende bewaringscriteria:

 • Wij bewaren uw gegevens zolang wij een lopende relatie met u hebben (in het bijzonder als u een account bij ons heeft).
 • Wij bewaren de gegevens alleen zolang uw account actief is of zolang als nodig is om diensten aan u te verlenen.
 • Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wereldwijde wettelijke en contractuele verplichtingen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van hun websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonlijke gegevens.

U kunt ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om een gegevensexport met daarin de gegevens die wij met uw toestemming gebruiken; u kunt daarbij aangeven dat u wenst dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens beperken.

Om fraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, kunt u een kopie van het cookie opvragen. U kunt dit opvragen via uw browserinstellingen. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Klachten

Wij hopen dat u dit nooit nodig zult hebben, maar als u toch een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van uw klacht naar contact@gconcepts.co. Wij zullen alle klachten die wij ontvangen, onderzoeken en beantwoorden.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de (voeg de wettelijke instantie in Nederland in).

Voor meer informatie over uw rechten en hoe u een klacht kunt indienen bij de CBPL/CPVP, verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse privacycommissie.

Contact informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

 

Cookies en privacy

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw apparaat kunnen worden gebruikt. Onze website kan deze cookies plaatsen voor de volgende doeleinden: * Functionele cookies worden gebruikt om functionaliteiten te bieden bij het gebruik van onze website * Analytische cookies worden gebruikt om onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren door AB-testen van een nieuwe functie, om de website gebruiksvriendelijker te maken en om te analyseren hoe u onze website gebruikt. Ook gebruiken wij analytische cookies om bots en kwaadaardig gedrag zoals spam tegen te houden.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen